Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

AKTUALNOŚCI


29 października 2018r


Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego 4 grudnia 2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach - organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie puławskim organizuje 4 grudnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 1200 w Sali nr 102 w Starostwie Powiatowym w Puławach szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego na temat:

Prawidłowości i zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży

Szkolenie poprowadzi p. Anna Kilisińska – psycholog terapeuta w PCPR w Puławach.

Serdecznie zapraszamy

25 października 2018r

Zapytanie ofertowe dot. współprowadzenia przez 1 osobę szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Programem "PRIDE Rodzinna opieka zastępcza"


Czytaj więcej...


26 września 2018r


Powiatowy Dzień Kultury - 10 października 2018r

plakat PDK 201821 września 2018r


Szkolenie pt.: „Bezpieczni w pracy – jak sobie radzić z agresją werbalną i niewerbalną trudnych klientów”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach organizuje szkolenie dla pracowników pomocy społecznej z terenu Powiatu Puławskiego pt.: „Bezpieczni w pracy – jak sobie radzić z agresją werbalną i niewerbalną trudnych klientów”, które odbędzie się w dniu 27.09.2018r. (czwartek) w godzinach : 9.00-15.00 w sali wykładowej Nr 11 (I piętro)
w budynku tut. Centrum, Aleja Królewska 3, 24-100 Puławy.
Szkolenie poprowadzi starszy psycholog kpt. Tomasz Korczyński pracownik Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.


12 września 2018r


INFORMACJA!!!
PFRON uruchomił portal SOW, który posłuży osobom niepełnosprawnym do zdobywania wiedzy w zakresie m.in. pozyskiwania środków z PFRON.
https://portal-sow.pfron.org.pl/sow/

SOW
Czytaj więcej...10 września 2018r


INFORMACJA!!!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o zmianie danych kontaktowych -
nowy adres e-mail: centrum@pcpr.pulawy.pl


4 września 2018r


Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” MODUŁ II
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

"UWAGA STUDENCI"

Uczniowie szkół policealnych oraz studenci z terenu Powiatu Puławskiego pragnący otrzymać pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w terminie do 10 października 2018 r.

O ww. pomoc mogą ubiegać się uczniowie oraz studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do nauki na poziomie wyższym w II półroczu 2018 roku (semestr zimowy).

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach al. Królewska 3, 24-100 Puławy, (tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

29 sierpnia 2018r

Udział PCPR w Dożynkach Powiatowych 2018


czytaj więcej...1 sierpnia 2018r

Rządowy program "Dobry Start"- 300,00 złotych


czytaj więcej...


1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”
2. Załącznik do wniosku
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, Dz. U. z 2018 r. poz. 1061


31 lipca 2018r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniach od 31 lipca 2018 r do dnia 03 sierpnia 2018 r. pracuje w godzinach 7:00 do 13:30
Zarządzenie Dyrektora PCPR w Puławach w załączeniu


Czytaj więcej...


25 lipiec 2018r


Dożynki Powiatowe Nałęczów 2018 r.
Dożynki Powiatowe Nałęczów 2018 r.

Czytaj więcej...

12 lipca 2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE - "Przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego"


Czytaj więcej...

10 lipca 2018r

DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE PUŁAWSKIM


Czytaj więcej...

9 lipca 2018r

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE


Czytaj więcej...

29 czerwca 2018r

Puławy          PCPR Puławy          PEFRON

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Powiat Puławski w roku 2018 kolejny raz przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
1) MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  ­ Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  ­ Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  ­ Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  ­ Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  ­ Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  ­ Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  ­ Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
2) MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W programie mogą brać udział dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i osoby dorosłe niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione (nie dot. obszaru C zadanie 2 oraz modułu II), które spełniają łącznie wszystkie warunki określone dla danego obszaru.

Termin składania wniosków:
- dla modułu I: od 4 czerwca do 30 sierpnia 2018 r.
- dla modułu II: w trybie ciągłym, nie później jednak niż do 10 października 2018 r. (rok akademicki 2018/2019)

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach al. Królewska 3, 24-100 Puławy, (tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”


28 czerwca 2018r


Podsumowanie szkolenia „RODO – zakres zmian w ochronie danych osobowych”

W dniu 28 czerwca 2018r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach odbyło się szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Puławskiego i pracowników tut. Centrum na temat: „RODO – zakres zmian w ochronie danych osobowych”.
Szkolenie poprowadził prawnik – Pan Cezary Zapała, specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych.
Zorganizowanie szkolenia ww. temacie byłą odpowiedzią na zapotrzebowanie pracowników pomocy społecznej oraz zmiany, jakie pojawiły się w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
Program szkolenia wzbudził duże zainteresowanie uczestników. Prowadzący w ciekawy sposób przekazał pracownikom wiedzę z zakresu najważniejszych kwestii normowanych przez RODO, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych oraz obowiązków administratorów danych, ponadto starał się odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości z zakresu tej tematyki.


Szkolenie

27 czerwca 2018r

INFORMACJA
w związku z ewakuacją budynku w dniu 27.06.2018 r.(dzisiaj)
PCPR w Puławach jest nieczynny.25 czerwca 2018r

Rządowy program "Dobry start"


czytaj więcej...11 czerwca 2018r

PODSUMOWANIE OBCHODÓW DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO W POWIECIE PUŁAWSKIM


czytaj więcej...04 czerwca 2018r

Marsz dla Życia 10 czerwca 2018r.


Marsz dla Życia 2018 - plakat


Marsz dla Życia 2018 - informacje

25 maja 2018r

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Czytaj więcej...

22 maja 2018r

POWIATOWE OBCHODY DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 29.05.2018 r. PIKNIK INTEGRACYJNY


Czytaj więcej...

8 maja 2018r

Program „Aktywny Samorząd” 2018r.


Czytaj więcej...

4 maja 2018r

PODPIS DLA NIEPODLEGŁEJ Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCICzytaj więcej...

2 maja 2018r

Podsumowanie szkolenia dla rodzin zastępczych


W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Sali Pompejańskiej w Starostwie Powiatowym w Puławach odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Puławskiego na temat:

Metody wychowawcze oraz skuteczność ich oddziaływań
w odniesieniu do wieku dziecka


czytaj więcej...19 kwietnia 2018r

PCPR Puławy         

Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu
Powiatu Puławskiego 26 kwietnia 2018 r.


26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbędzie się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu
Powiatu Puławskiego organizowane przez PCPR w Puławach pt.:

Metody wychowawcze oraz skuteczność ich oddziaływań
w odniesieniu do wieku dziecka


Wykład poprowadzi dr Krzysztof Łuszczak - psychoterapeuta
z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Puławach.
Serdecznie zapraszamy!
12 kwietnia 2018r


W dniu 28 marca 2018 r. Rada Powiatu Puławskiego, Uchwałą Nr XXXVIII/331/2018 określiła zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadającego według algorytmu w 2018 r. dla Powiatu Puławskiego.

Czytaj więcej...

26 marca 2018r

Życzenia Świąteczne

Radosnych Świąt Wielkanocnych
spędzonych w rodzinnym gronie.
Pogody w sercu i nadziei płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz dużo zdrowia, miłości
i wiosennego nastroju.
Życzą:

Dyrektor
Małgorzata Suszek - Zawadzka
oraz pracownicy PCPR w Puławach23 marca 2018r


Koncert inaugurujący Powiatowe Obchody Odzyskania Niepodległości przez Polskę "Bo to Polska właśnie" w dniu 6 kwietnia 2018 r. - piątek o godz. 18.00 w Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7

Czytaj więcej...


20 marca 2018r


INFORMACJA!!!
W dniu 30 marca 2018r. - piątek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach będzie nieczynne, zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2017 Dyrektora PCPR w Puławach z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w PCPR w Puławach w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2018r.

Czytaj więcej...


1 marca 2018r


UWAGA STUDENCI
NABÓR WNIOSKÓW do AS MODUŁ II

Uczniowie szkół policealnych oraz studenci z terenu Powiatu Puławskiego pragnący otrzymać pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w terminie od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).
O ww. pomoc mogą ubiegać się uczniowie oraz studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do nauki na poziomie wyższym w I półroczu 2018 roku (semestr letni). Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach al. Królewska 3, 24-100 Puławy, (tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW


30 stycznia 2018r


ZIMOWA INTEGRACJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 2018

Dnia 8 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie integracyjne dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Puławskiego. Rodzicom zastępczym i ich podopiecznym zorganizowano przejażdżkę bryczkami, pod której podziwiali zimowe krajobrazy okolic Kazimierza Dolnego, a po wycieczce mogli odpocząć i rozgrzać przy ognisku. Z okazji Tłustego Czwartku przygotowano słodki poczęstunek: pączki i cukierki oraz dodatkową atrakcję tj. wspólne pieczenie kiełbasek. Ogromną radość sprawiła dzieciom sprzyjająca aura i możliwość dokazywania na śniegu. W atmosferze integracji i zabawy rodziny zastępcze wymieniały między sobą doświadczenia oraz dzieliły się przeżyciami związanymi z pełnieniem swojej funkcji.
Integracja 2018 r.


czytaj więcej...

24 stycznia 2018r

ZIMOWA IMPREZA INTEGRACYJNA
DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 2018


W dniu 29 stycznia 2018 r. w okresie ferii z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach odbędzie się impreza integracyjna dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego.
W programie zaplanowana jest przejażdżka bryczkami po okolicach Kazimierzach Dolnego, a na zakończenie wycieczki wspólna zabawa przy ognisku połączona z pieczeniem kiełbasek.
Serdecznie zapraszamy!
21 stycznia 2018r


Mała Galeria Liceum Plastycznego im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie serdecznie zaprasza na wystawę malarstwa EWY GUGAŁY uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Nałęczowskim Stowarzyszeniu Charytatywnym.
Otwarcie wystawy 23 stycznia 2018 r. o godz. 11.00, wystawa czynna do 6 lutego 2018 r. w dni nauki szkolnej.

Czytaj więcej...


3 styczeń 2018r


„Ludzie bez barier” - z Powiatu Puławskiego
Serdeczne gratulacje!!!


czytaj więcej...


21 grudnia 2017r


ZAPYTANIE OFERTOWE - SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH I EKSPLOATACYJNYCH

Czytaj więcej...

15 grudnia 2017r

Życzenia Świąteczne

Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i rodzinnej atmosfery
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizacji planów
i zamierzeń w nadchodzącym Nowym 2018 Roku.

Życzą:

Dyrektor
Małgorzata Suszek - Zawadzka
oraz pracownicy PCPR w Puławach11 grudnia 2017r


INFORMACJA!!!
W dniu 22 grudnia 2017r. (piątek)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
będzie nieczynne
- zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2017 Dyrektora PCPR w Puławach z dnia 03.08.2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w PCPR w Puławach w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2017r.,

Czytaj więcej...


20 listopada 2017r


Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego 10.11.2017r.


czytaj więcej...


16 listopada 2017r


17 Powiatowy Dzień Kultury
17 Powiatowy Dzień Kultury

Czytaj więcej...

8 listopada 2017r

ZMIANA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE SKRiT !!!


Informujemy, że zmianie uległ wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Nowy wzór można pobrać w formie elektronicznej (zakładka "do pobrania") lub w siedzibie PCPR (pokój nr 4).6 listopada 2017r

Puławy                                 PCPR Puławy         

Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego 10.11.2017r.


W dniu 10 listopada 2017r. od godz. 1200 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 odbędzie się szkolenie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu puławskiego na temat:
„Rola rodzica zastępczego w procesie usamodzielnienia wychowanka”
Szkolenie poprowadzi Pani Anna Kłos – Metodyk pracy socjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie specjalista II stopnia w zakresie pracy socjalnej i organizacji pomocy społecznej oraz pracownicy tut. Centrum p. Aldona Nakonieczna – Starszy specjalista pracy socjalnej i p. Katarzyna Siedlecka – Starszy specjalista pracy socjalnej.

Serdecznie zapraszamy!25 października 2017r


Konferencja „Rozwiązać konflikt- zatrzymać przemoc”


czytaj więcej...

11 października 2017r

Puławy                                 PCPR Puławy         

W dniu 19 października 2017r. od godz. 10.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 odbędzie się Konferencja pn. „Rozwiązać konflikt – zatrzymać przemoc”.


Czytaj więcej...


20 września 2017r


Bezpłatne przesiewowe badania logopedyczne dla dzieci
Bezpłatne przesiewowe badania logopedyczne dla dzieci

Czytaj więcej...

6 września 2017r

Puławy          PCPR Puławy          PEFRON

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

"UWAGA STUDENCI"

Uczniowie szkół policealnych oraz studenci z terenu Powiatu Puławskiego pragnący otrzymać pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w terminie do 10 października 2017 r.
O ww. pomoc mogą ubiegać się uczniowie oraz studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do nauki na poziomie wyższym w II półroczu 2017 roku (semestr zimowy).
Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach, al. Królewska 3 (tel. 81 888 04 92 wew. 4 lub 5) lub na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl (zakładka "Aktywny Samorząd").

5 września 2017r

Puławy PCPR Puławy

„Dożynki Powiatowe Gołąb 2017”

W dniu 27 sierpnia 2017 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach wzięli udział w Dożynkach Powiatowych 2017 w Gołębiu.
Zaprezentowane zostało stoisko promujące naszą jednostkę, odwiedzający mogli uzyskać informacje nt. zakresu działalności Centrum, m.in.: oferowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Promowano również ideę rodzicielstwa zastępczego. Na odwiedzających czekały ulotki informacyjne i gadżety promocyjne. Dożynki Powiatowe 2017

4 września 2017r

Puławy PCPR Puławy PGE

„ENERGETYCZNY TORNISTER 2017”

W dniu 25 sierpnia 2017 r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach miała miejsce uroczystość pn. „Energetyczny tornister” organizowana przez Polską Grupę Energetyczną Dystrybucja S.A. o/Lublin we współpracy z Powiatem Puławskim i PCPR w Puławach. Podczas imprezy 50 dzieci z najmłodszych klas objętych wsparciem tut. Centrum otrzymało wyprawkę szkolną tj. tornistry z pełnym wyposażeniem, a w nich : zeszyty, piórnik, farby plakatowe, kredki, blok rysunkowy, bibuła, pędzelki do malowania, papier kolorowy, klej, nożyczki, plastelina, worek na ciapy, plan lekcji. Małym uczniom upominki wręczyli:
Pan Witold Popiołek Starosta Puławski
oraz Pan Zbigniew Wnuk Dyrektor Oddziału Terenowego PGE Dystrybucja S.A. Puławy.
Ogromną radość sprawiła dzieciom także prezentacja tematyczna z konkursami i nagrodami oraz słodki poczęstunek na zakończenie zabawy. Tornister

18 sierpnia 2017r

Puławy PCPR Puławy PGE

„ENERGETYCZNY TORNISTER 2017”

Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A. o/Lublin
kontynuuje prowadzoną od kilku lat akcję o nazwie „Energetyczny tornister”,
której celem jest podarowanie dzieciom objętych wsparciem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach wyprawki szkolnej.
Kampania prowadzona jest we współpracy z Powiatem Puławskim oraz PCPR w Puławach.
Uroczystość odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017r. (piątek)
w Sali Pompejańskiej w Starostwie Powiatowym w Puławach,
al. Królewska 19 o godzinie 10:00.
50 uczniów najmłodszych klas otrzyma tornistry szkolne z pełnym wyposażeniem
i weźmie udział w zabawie tematycznej zakończonej słodkim poczęstunkiem.
Dzieci

8 sierpnia 2017r

Puławy          PCPR Puławy          PEFRON

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

1) MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
­ Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
­ Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
­ Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
­ Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
­ Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
­ Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
­ Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
2) MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin składania wniosków:
- dla modułu I: od 5 czerwca do 30 sierpnia 2017 r.
- dla modułu II: w trybie ciągłym, nie później jednak niż do 10 października 2017 r. (rok akademicki 2017/2018)

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”


7 sierpnia 2017r


Dożynki Powiatowe Gołąb 2017
Dożynki 2017

Czytaj więcej...

2 sierpnia 2017r

INFORMACJA O GODZINACH PRACY PCPR W PUŁAWACH W DNIACH 02.08.2017r. - 04.08.2017r.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 2 sierpnia 2017r., informujemy, że w dniach od 2 sierpnia 2017r. do 4 sierpnia 2017r. (środa - piątek) urząd będzie czynny w godzinach od 7:00 do 13:30.


Czytaj więcej...

1 sierpnia 2017r

Puławy PCPR Puławy PGE

„ ENERGETYCZNY TORNISTER 2017”
Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A. o/Lublin
kontynuuje prowadzoną od kilku lat akcję o nazwie „Energetyczny tornister”,
której celem jest podarowanie dzieciom objętych wsparciem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach wyprawki szkolnej.
Kampania prowadzona jest we współpracy z Powiatem Puławskim oraz PCPR w Puławach.
Uroczystość odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017r. (piątek)
w Sali Pompejańskiej w Starostwie Powiatowym w Puławach,
al. Królewska 19 o godzinie 11:00.
50 uczniów najmłodszych klas otrzyma tornistry szkolne z pełnym wyposażeniem
i weźmie udział w zabawie tematycznej zakończonej słodkim poczęstunkiem.
Dzieci


11 lipca 2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE na
"Przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla grupy min. 14 osób stosujących przemoc w rodzinie"


Czytaj więcej...

5 lipca 2017r

DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE PUŁAWSKIM


Czytaj więcej...

29 czerwca 2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie


Czytaj więcej...

27 czerwca 2017r

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zawiadamia, że w okresie wakacji (lipiec-sierpień) spotkania rodzin zastępczych w ramach grup wsparcia są zawieszone.
Jednocześnie informujemy, że spotkania wznawiamy od września w nowych godzinach tj.

- dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych: każdy 3 poniedziałek miesiąca od godziny 15:00
- dla spokrewnionych rodzin zastępczych: każdy ostatni poniedziałek miesiąca od godziny 15:00

Serdecznie zapraszamy!22 czerwca 2017r


OSDiDK KURSOR realizuje projekt "POWER OF NEET" dotyczący organizacji szkoleń oraz staży skierowanych do osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych”
Szkolenie

Czytaj więcej...

14 czerwca 2017r

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


Czytaj więcej...


9 czerwca 2017r


Podsumowanie szkolenia „Kodeks postępowania administracyjnego
(z uwzględnieniem zmian przepisów w związku z nowelizacją obowiązującą od 1 czerwca 2017 r.)”
Szkolenie

Czytaj więcej...


7 czerwca 2017r


OBCHODY DNIA RODZIELSTWA ZASTĘPCZEGO W POWIECIE PUŁAWSKIM


czytaj więcej...

2 czerwca 2017r

Jubileusz 150-lecia Powiatu Puławskiego w dniu 9 czerwca 2017r.


Czytaj więcej...

1 czerwca 2017r

Puławy          PCPR Puławy          PEFRON

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Powiat Puławski w roku 2017 kolejny raz przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1) MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
­ Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
­ Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
­ Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
­ Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
­ Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
­ Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
­ Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
2) MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W programie mogą brać udział dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i osoby dorosłe niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione (nie dot. obszaru C zadanie 2 oraz modułu II), które spełniają łącznie wszystkie warunki określone dla danego obszaru.

Termin składania wniosków:
- dla modułu I: od 5 czerwca do 30 sierpnia 2017 r.
- dla modułu II: w trybie ciągłym, nie później jednak niż do 10 października 2017 r. (rok akademicki 2017/2018)
Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”

31 maja 2017r

Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego w dniu 8 czerwca 2017 r. nt.:
„Kodeks postępowania administracyjnego (z uwzględnieniem zmian przepisów w związku z nowelizacją obowiązującą od 1 czerwca 2017 r.)”


Czytaj więcej...

26 maja 2017r

OBCHODY DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO W POWIECIE PUŁAWSKIM
Piknik Integracyjny 2.06.2017r.


Czytaj więcej...


25 maja 2017r


Zarządzenie nr 16/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzania wzoru wniosków i zasad obowiązujących w roku 2017 w Powiecie Puławskim dotyczących przyjmowania, rozpatrywania, przyznawania dofinansowania i rozliczania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodowaą, realizowanego ze środków PFRON."


Zarządzenie nr 16/2017
Załacznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2017

12 maja 2017r

Nabór do projektu "Biznes w zasięgu ręki!".
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Biznes w zasięgu ręki - Plakat

Formularz rekrutacji

Regulamin rekrutacji

10 maja 2017r

Festiwal Szwajcarski - Siła Regionów w dniu 20 maja 2017r.,
Organizator: Powiat Puławski


Plakat

Program


26 kwiecień 2017r


SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W dniu 21 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjno-doradcze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu puławskiego. Na spotkaniu przedstawiono:
• współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań samorządu wojewódzkiego w zakresie wsparcia działań organizacji pozarządowych – prezentację przedstawił Pan Janusz Iwanicki, Kierownik Oddziału rehabilitacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie;
• sytuację zawodową osób niepełnosprawnych w powiecie puławskim – prezentację przedstawił Pan Henryk Soboń, Zastępca Dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach;
• budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok – informację przedstawiła Pani Małgorzata Suszek Zawadzka, Dyrektor PCPR Puławy;
• informację nt. realizacji programu Aktywny Samorząd w 2017 roku – przedstawił Pan Tomasz Szymański, Kierownik Zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w PCPR Puławy.
Spotkanie przedstawicieli

18 kwiecień 2017r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
poszukuje pracownika na stanowisko:
„Terapeuta – psycholog”
w pełnym wymiarze czasu pracy,
wymagane ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia, miejsce wykonywania pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, Al. Królewska 3, 24 – 100 Puławy
kontakt pod nr tel.: 81 888 04 92

10 kwiecień 2017r

Życzenia Świąteczne

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość
oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech świąteczne dni napełnią pokojem, wiarą i miłością.
Radosnego, rodzinnego Świętowania

Życzą:
Dyrektor Małgorzata Suszek - Zawadzka
oraz pracownicy PCPR w Puławach

7 kwiecień 2017r


Zarządzenie Nr 12/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i wysokości dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


czytaj więcej..

6 kwiecień 2017r


UCHWAŁA Nr XXVIII/225/2017 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO

z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2017 r. dla Powiatu Puławskiego


czytaj więcej..

5 kwiecień 2017r


Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego 31.03.2017r.

W dniu 31 marca 2017r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego zorganizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na temat:
Potrzeby rozwojowe dzieci w wieku od 11 do 18 lat
Szkolenie poprowadziła terapeuta - psycholog z tut. Poradni Rodzinnej p. Małgorzata Dudzińska. Tematyka szkolenia spotkała się z dużym zainteresowaniem, a udział w nim wzięło 56 osób pełniących funkcję rodziców zastępczych. Szkolenie wzmocniło kompetencje opiekunów niezbędne w wykonywaniu zadań związanych z pieczą zastępczą nad dorastającymi podopiecznymi. Szkolenie


30 marzec 2017r


Protokół z postępowania dot. wyboru dostawcy na wykonanie zadania: "DOSTAWA SERWERA DELL T330 INTEL XEON 4"


czytaj więcej..

24 marzec 2017r


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach na Targach Pracy i Edukacji

W dniu 21.03.2017r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach wzięli udział w Targach Pracy i Edukacji organizowanych przez Powiat Puławski i Powiatowy Urząd Pracy w Puławach. Zaprezentowana została oferta pomocy i wsparcia świadczona na rzecz mieszkańców przez tutejsze Centrum, a w sposób szczególny promowano ideę rodzinnej pieczy zastępczej wśród mieszkańców Powiatu Puławskiego. Targi Pracy 2017


8 marzec 2017r


Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego 31.03.2017r.

W dniu 31 marca 2017r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3, sala nr 11 w godzinach od 1200 do 1400 odbędzie się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego na temat:

Potrzeby rozwojowe dzieci w wieku od 11 do 18 lat

Spotkanie poprowadzi psycholog terapeuta z tut. Poradni Rodzinnej
p. Małgorzata Dudzińska.
Serdecznie zapraszamy.


6 marzec 2017r


Zapytanie ofertowe - zakup serwera


czytaj więcej..

3 marzec 2017r


Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego dla indywidualnych osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych oraz barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 r.


czytaj więcej..

1 marzec 2017r

Puławy          PCPR Puławy          PEFRON

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - semestr letni 2016/2017 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – MODUŁ II

Wnioski należy składać w terminie od 1 marca do 30 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”

28 luty 2017r


Poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze


czytaj więcej..

3 luty 2017r


„AKTYWNY SAMORZĄD” w 2017 roku
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego
programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.
Szczegóły w zakładce „Aktywny Samorząd”
oraz pod linkiem
(http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/3672,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html)2 luty 2017r


Uczestnicy i Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nałęczowie zapraszają do obejrzenia programu TVP Lublin
pt. "Słonik nadziei"30 stycznia 2017r


KULIG 2017 r.
Dnia 24 stycznia 2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zorganizowało imprezę zimową - kulig dla dzieci przebywających w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych z terenu powiatu puławskiego oraz ich opiekunów.
Mroźna aura, piękne leśne tereny i przejażdżka wozami ciągniętymi przez konie sprawiła zarówno dzieciom jak i dorosłym ogromną frajdę. Po wyprawie uczestnicy zabawy rozgrzewali się przy ognisku, gdzie piekli kiełbaski, pili gorące napoje i cieszyli radosną atmosferą wspólnie spędzonego czasu.
Kulig 2017 r.


czytaj więcej...


26 stycznia 2017r


Zarządzenie Nr 1/2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


czytaj więcej..

Zarządzenie Nr 2/2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 18 stycznia 2017 w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


czytaj więcej..

22 grudnia 2016r


Zapytanie ofertowe dotyczące materiałów biurowych i eksploatacyjnych


czytaj więcej..

15 grudnia 2016r

Życzenia Świąteczne

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
Wypełnione będą spokojem i radością w sercu.
A nadchodzący Nowy Rok przyniesie dużo zdrowia
i odrobinę szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte
działania zakończą się sukcesem.

Życzą:
Dyrektor Małgorzata Suszek - Zawadzka
oraz pracownicy PCPR w Puławach

22 listopada 2016r


Powiatowe Obchody Dnia Pracownika Socjalnego


czytaj więcej...


18 listopada 2016r


Podsumowanie szkolenie dla rodzin zastępczych


czytaj więcej...


7 listopada 2016r


Podsumowanie szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego nt.: „Praca z rodziną w działaniu pracownika socjalnego i asystenta rodziny”


czytaj więcej...


27 października 2016r


Puławy MRPiPS PCPR Puławy

Podsumowanie Powiatowej Konferencji „Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie”


czytaj więcej...


25 października 2016r


Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego w dniu 15 listopada 2016r.


czytaj więcej..

24 października 2016r


UWAGA STUDENCI
Zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku.


czytaj więcej...


21 października 2016r


Uroczystości podsumowujące obchody 1050 - lecia Chrztu Polski w Powiecie Puławskim


czytaj więcej..

17 października 2016r


Szkolenie dla pracowników instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego nt.: „Praca z rodziną w działaniu pracownika socjalnego i asystenta rodziny” w dniu 3 listopada 2016 r.


czytaj więcej..

5 października 2016r


Puławy MRPiPS PCPR Puławy

KONFERENCJA SZKOLENIOWA pt. „Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie”
w dniu 17 października 2016r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach


czytaj więcej..

4 października 2016r


W dniu 30 września 2016r. w Sali widowiskowej P.O.K. „Dom Chemika” w Puławach odbyła się uroczystość pn. „DZIEŃ SENIORA – dniem promocji kultury i tradycji Regionu”


czytaj więcej...


23 września 2016r


Zapytanie ofertowe - wynajem sali wykładowej


czytaj więcej..

22 września 2016r


Serdecznie zapraszamy na II PUŁAWSKĄ SENIORADĘ, która odbędzie się w dniach 28 września - 6 października 2016 roku.


czytaj więcej..

13 września 2016r


Nabór uczestników do udziału w programie pn. "Zatrzymać przemoc"


czytaj więcej..

9 września 2016r


Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu grupy terapeutycznej dla 12 dzieci z rodzin z problemem przemocy


czytaj więcej..

9 września 2016r


Zapytanie ofertowe - usługa wykonania materiałów promocyjnych


czytaj więcej..

6 września 2016r


Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi cateringowej


czytaj więcej..

2 września 2016r


Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu grupy wsparcia z treningiem umiejętności wychowawczych dla 15 osób dorosłych doświadczających przemocy w rodzinie


czytaj więcej..

2 września 2016r


Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu grupy terapeutycznej dla 12 dzieci z rodzin z problemem przemocy


czytaj więcej..

1 września 2016r

Puławy          PCPR Puławy          PEFRON

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

"UWAGA STUDENCI"
Uczniowie szkół policealnych oraz studenci z terenu Powiatu Puławskiego pragnący otrzymać pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w terminie od 5 września do 10 października 2016 r.
O ww. pomoc mogą ubiegać się uczniowie oraz studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zainteresowani uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w II półroczu 2016 roku (semestr zimowy).
Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”

31 sierpnia 2016r


Udział PCPR w Puławach w Dożynkach Powiatowych 2016 w Kazimierzu Dolnym


czytaj więcej...

30 sierpnia 2016r

Puławy PGE PCPR Puławy

Podsumiowanie akcji „ENERGETYCZNY TORNISTER” 2016


czytaj więcej...

5 sierpnia 2016r

Puławy PGE PCPR Puławy

ENERGETYCZNY TORNISTER 2016


26 lipca 2016r


POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE


czytaj więcej...

19 lipca 2016r

Puławy          PCPR Puławy          PEFRON

Trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd – Moduł I”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach przypomina o możliwości skorzystania z pomocy w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I wnioski przyjmowane są do dnia 30 sierpnia 2016 r.

W 2016 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”6 lipca 2016r


Dożynki Powiatowe 27 - 28 sierpnia 2016r w Kazimierzu Dolnym.


czytaj więcej...

1 lipca 2016r


Poszerzenie oferty pomocowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie puławskim.


czytaj więcej...

29 czerwca 2016r


Dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie puławskim.


czytaj więcej...

14 czerwca 2016r

PCPR Puławy

Nabór do udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


czytaj więcej...


10 czerwca 2016r

PCPR Puławy

Podsumowanie Pikniku Rodzinnego

W dniu 9 czerwca 2016r. PCPR w Puławach zorganizowało imprezę integracyjną dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i ich opiekunów oraz dzieci ze świetlic środowiskowych działających na terenie miasta Puławy i ich rodzin pn. „Piknik Rodzinny”. Zabawa miała miejsce na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach przy ul. Sieroszewskiego 4. Podczas pikniku dzieci mogły uczestniczyć w wielu zabawach i konkursach np. plastycznym, muzycznym i sprawnościowym, pomalować specjalnymi farbami twarz i poskakać na trampolinie. Dużą atrakcją dla dzieci i dorosłych było wspólne grillowanie oraz słodka niespodzianka tj. lody. Ponadto wszyscy mali uczestnicy imprezy otrzymali nagrody za udział w konkursach i upominki.

czytaj więcej...


6 czerwca 2016r

PCPR Puławy

Piknik Rodzinny 9.06.2016r.

W dniu 9 czerwca 2016r. (czwartek) w godzinach od 15:00 do 18:00 na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach przy ul. Sieroszewskiego 4 odbędzie się impreza z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pod nazwą Piknik Rodzinny dla rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu puławskiego oraz dla dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu powiatu. W trakcie uroczystości planujemy szereg konkursów i zabaw z nagrodami, a także wspólne grillowanie, aby wszyscy uczestnicy mogli razem spędzić radosne i niezapomniane chwile.

Serdecznie zapraszamy!

Współorganizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Puławach, Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, Stowarzyszenie „Rodzina”


6 czerwca 2016r

Puławy          PCPR Puławy          PEFRON

„Aktywny Samorząd – Moduł I”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach ogłasza termin rozpoczęcia naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I. Wnioski przyjmowane będą od 6 czerwca 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.

W 2016 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”25 maja 2016r

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
składamy Państwu gorące podziękowania
za ciężką pracę i trud włożony w wychowanie dzieci
potrzebujących schronienia i opieki.
Państwa zaangażowanie i poświęcenie
zasługują na wyrazy uznania, szacunek i podziw.
Każde dziecko potrzebuje miłości i troski,
dzięki Państwa ofiarności i codziennym staraniom o dobro podopiecznych
dzieci czują się ważne , potrzebne i kochane.
Przyjmijcie Państwo życzenia zdrowia, wytrwałości i sił
w pełnieniu tej jakże potrzebnej
społeczności funkcji Rodziców Zastępczych
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Życzymy Państwu doświadczania takiego dobra,
jakie sami okazujecie dzieciom powierzonym Waszej opiece.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Smaga
Starosta Puławski
Witold Popiołek
Dyrektor Małgorzata Suszek – Zawadzka
oraz pracownicy PCPR w Puławach


25 maja 2016r

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego na sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 18 maja 2016r. odbyła się uroczystość uhonorowania zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego.

czytaj więcej...

20 maja 2016r

Powiat                            PCPR Puławy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach włączyło się do organizacji tegorocznej edycji kampanii społecznej pn. „Puławy dla rodziny” organizowanej przez gminę Miasto Puławy.


czytaj więcej...


17 maja 2016r

Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 19 maja 2016 roku od godz. 16.00 na placu Chopina w Puławach.


czytaj więcej...

13 maja 2016r

INFORMACJA !!!
W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
zapraszamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3, pok. 5, tel. 81 888 04 92 wew. 5,
pcpr_pul@tlen.pl , szymanski@pcpr.pulawy.pl

4 maja 2016r

Podsumowanie szkolenia dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego nt.: Praca z trudnym klientem.


czytaj więcej...

29 kwietnia 2016r

Udział Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławskich obchodach Światowego Dnia Wiedzy Na Temat Autyzmu zorganizowanych przez Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa.

PCPR Puławy


czytaj więcej...

22 kwietnia 2016r

Podsumowanie szkolenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego 21.04.2016r.


czytaj więcej...

13 kwietnia 2016r

Spotkanie informacyjno - doradcze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu puławskiego w dniu 15 kwietnia 2016r.


czytaj więcej...

8 kwietnia 2016r

Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego nt.: "Praca z trudnym klientem" w dniu 28 kwietnia 2016 r.


czytaj więcej...

6 kwietnia 2016r

1. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2016 - 2022


Uchwała

Strategia


2. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Puławskim na lata 2016 - 2022


Uchwała

Program


3. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2016 - 2022


Uchwała

Program


4. Informacja w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2016 roku dla Powiatu Puławskiego


Uchwała

Tabela z podziałem środków

5 kwietnia 2016r

Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego 21.04.2016r. - "Potrzeby rozwojowe dzieci w wieku od 0 do 10 lat"


czytaj więcej...

1 kwietnia 2016r

Wzór wniosku o przyznanie dodatku wychowawczego stosowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.


czytaj więcej...

29 marzec 2016r

2 kwietnia - Światowy Dzień Wiedzy Na Temat Autyzmu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach włączyło się w Puławskie obchody Światowego Dnia Wiedzy Na Temat Autyzmu zorganizowane przez Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa, w ramach którego w naszej jednostce odbędzie się akcja promocyjno - informacyjna związana z wydarzeniem, m.in. poprzez rozwieszenie plakatów w budynku PCPR, a także poprzez umożliwienie w nocy z 2 na 3 kwietnia oświetlenia budynku jednostki w kolorze niebieskim – jako symbol autyzmu.


Pismo

Plakat


17 marca 2016r

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzenia pokoju, wiary i miłości.
By nadchodzący czas był źródłem wzmacniania ducha,
przepełniony spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem,
który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań,
a nadchodząca wiosna wypełni słońcem Państwa życie osobiste i zawodowe.

Życzy:

Dyrektor
Małgorzata Suszek - Zawadzka
oraz pracownicy PCPR w Puławach


16 marca 2016r

Szanowni interesanci PCPR w Puławach,
informujemy iż w dniu 25 marca 2015r. (piątek)
Ośrodek Interwencji Kryzysowej pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00.
W godz. 15.00 - 18.00 kontakt z pracownikiem OIK
pod nr tel.: 785 027 111.

15 marca 2016r

Informacja dot. dodatku wychowawczego przysługującego rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka.


czytaj więcej...

8 marca 2016r

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” - MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
Wnioski należy składać w terminach:
1) pierwszy cykl - od 14 marca do 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
2) drugi cykl – do 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach, al. Królewska 3 pok. nr 4 i 5 lub na stronie internetowej w zakładce
"Aktywny Samorząd"


11 luty 2016r

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Puławskim na lata 2016 - 2022 - zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych do dnia 22 lutego 2016r.


Program

Formularz konsultacji społecznych


Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2016 - 2022 - zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych do dnia 22 lutego 2016r.


Program

Formularz konsultacji społecznych


Powiatowa Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2016 - 2022 - zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych do dnia 22 lutego 2016r.


Program

Formularz zgłaszania uwag

10 luty 2016r

Podsumowanie zabawy choinkowej

czytaj więcej...

29 styczeń 2016r

Informator dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin


czytaj więcej...

22 styczeń 2016r

1. Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 21 stycznia 2016 w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


czytaj więcej...


2. Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


czytaj więcej...

11 styczeń 2016r

Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych


czytaj więcej...

10 styczeń 2016r

Zabawa choinkowa dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego 5.02.2016 r.


czytaj więcej...

18 grudnia 2015r

Zapytanie ofertowe


czytaj więcej...

16 grudnia 2015r

Życzenia Świąteczne

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia upłyną w rodzinnej atmosferze ciepła i spokoju,
a nadchodzący Nowy Rok obfituje
w zdrowie, pomyślność i energię
do tworzenia nowych pomysłów i realizacji planów.

Życzą:

Dyrektor oraz pracownicy PCPR w Puławach
Małgorzata Suszek - Zawadzka


15 grudnia 2015r

INFORMACJA!!!
Szanowni interesanci,
uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2015r. tj. czwartek - jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Puławach Nr 6/2015 z dnia 22 stycznia 2015r.


czytaj więcej...INFORMACJA

POGODA

KONTAKT


NASZ ADRES:

al. Królewska 3
24-100 Puławy
NIP 716-229-41-36
Regon 431029926

tel/fax (81) 888-04-92
e-mail: centrum@pcpr.pulawy.pl
www.pcpr.pulawy.pl

Godziny pracy PCPR:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00


LINKI

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI


Powrót do treści | Wróć do menu głównego