Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

AKTUALNOŚCI


26 kwiecień 2017r


SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W dniu 21 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjno-doradcze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu puławskiego. Na spotkaniu przedstawiono:
• współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań samorządu wojewódzkiego w zakresie wsparcia działań organizacji pozarządowych – prezentację przedstawił Pan Janusz Iwanicki, Kierownik Oddziału rehabilitacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie;
• sytuację zawodową osób niepełnosprawnych w powiecie puławskim – prezentację przedstawił Pan Henryk Soboń, Zastępca Dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach;
• budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok – informację przedstawiła Pani Małgorzata Suszek Zawadzka, Dyrektor PCPR Puławy;
• informację nt. realizacji programu Aktywny Samorząd w 2017 roku – przedstawił Pan Tomasz Szymański, Kierownik Zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w PCPR Puławy.
Spotkanie przedstawicieli

18 kwiecień 2017r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
poszukuje pracownika na stanowisko:
„Terapeuta – psycholog”
w pełnym wymiarze czasu pracy,
wymagane ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia, miejsce wykonywania pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, Al. Królewska 3, 24 – 100 Puławy
kontakt pod nr tel.: 81 888 04 92

10 kwiecień 2017r

Życzenia Świąteczne

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość
oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech świąteczne dni napełnią pokojem, wiarą i miłością.
Radosnego, rodzinnego Świętowania

Życzą:
Dyrektor Małgorzata Suszek - Zawadzka
oraz pracownicy PCPR w Puławach

7 kwiecień 2017r


Zarządzenie Nr 12/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i wysokości dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


czytaj więcej..

6 kwiecień 2017r


UCHWAŁA Nr XXVIII/225/2017 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO

z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2017 r. dla Powiatu Puławskiego


czytaj więcej..

5 kwiecień 2017r


Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego 31.03.2017r.

W dniu 31 marca 2017r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego zorganizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na temat:
Potrzeby rozwojowe dzieci w wieku od 11 do 18 lat
Szkolenie poprowadziła terapeuta - psycholog z tut. Poradni Rodzinnej p. Małgorzata Dudzińska. Tematyka szkolenia spotkała się z dużym zainteresowaniem, a udział w nim wzięło 56 osób pełniących funkcję rodziców zastępczych. Szkolenie wzmocniło kompetencje opiekunów niezbędne w wykonywaniu zadań związanych z pieczą zastępczą nad dorastającymi podopiecznymi. Szkolenie


30 marzec 2017r


Protokół z postępowania dot. wyboru dostawcy na wykonanie zadania: "DOSTAWA SERWERA DELL T330 INTEL XEON 4"


czytaj więcej..

24 marzec 2017r


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach na Targach Pracy i Edukacji

W dniu 21.03.2017r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach wzięli udział w Targach Pracy i Edukacji organizowanych przez Powiat Puławski i Powiatowy Urząd Pracy w Puławach. Zaprezentowana została oferta pomocy i wsparcia świadczona na rzecz mieszkańców przez tutejsze Centrum, a w sposób szczególny promowano ideę rodzinnej pieczy zastępczej wśród mieszkańców Powiatu Puławskiego. Targi Pracy 2017


8 marzec 2017r


Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego 31.03.2017r.

W dniu 31 marca 2017r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3, sala nr 11 w godzinach od 1200 do 1400 odbędzie się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego na temat:

Potrzeby rozwojowe dzieci w wieku od 11 do 18 lat

Spotkanie poprowadzi psycholog terapeuta z tut. Poradni Rodzinnej
p. Małgorzata Dudzińska.
Serdecznie zapraszamy.


6 marzec 2017r


Zapytanie ofertowe - zakup serwera


czytaj więcej..

3 marzec 2017r


Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego dla indywidualnych osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych oraz barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 r.


czytaj więcej..

1 marzec 2017r

Puławy          PCPR Puławy          PEFRON

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - semestr letni 2016/2017 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – MODUŁ II

Wnioski należy składać w terminie od 1 marca do 30 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”

28 luty 2017r


Poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze


czytaj więcej..

3 luty 2017r


„AKTYWNY SAMORZĄD” w 2017 roku
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego
programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.
Szczegóły w zakładce „Aktywny Samorząd”
oraz pod linkiem
(http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/3672,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html)2 luty 2017r


Uczestnicy i Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nałęczowie zapraszają do obejrzenia programu TVP Lublin
pt. "Słonik nadziei"30 stycznia 2017r


KULIG 2017 r.
Dnia 24 stycznia 2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zorganizowało imprezę zimową - kulig dla dzieci przebywających w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych z terenu powiatu puławskiego oraz ich opiekunów.
Mroźna aura, piękne leśne tereny i przejażdżka wozami ciągniętymi przez konie sprawiła zarówno dzieciom jak i dorosłym ogromną frajdę. Po wyprawie uczestnicy zabawy rozgrzewali się przy ognisku, gdzie piekli kiełbaski, pili gorące napoje i cieszyli radosną atmosferą wspólnie spędzonego czasu.
Kulig 2017 r.


czytaj więcej...


26 stycznia 2017r


Zarządzenie Nr 1/2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


czytaj więcej..

Zarządzenie Nr 2/2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 18 stycznia 2017 w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


czytaj więcej..

22 grudnia 2016r


Zapytanie ofertowe dotyczące materiałów biurowych i eksploatacyjnych


czytaj więcej..

15 grudnia 2016r

Życzenia Świąteczne

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
Wypełnione będą spokojem i radością w sercu.
A nadchodzący Nowy Rok przyniesie dużo zdrowia
i odrobinę szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte
działania zakończą się sukcesem.

Życzą:
Dyrektor Małgorzata Suszek - Zawadzka
oraz pracownicy PCPR w Puławach

22 listopada 2016r


Powiatowe Obchody Dnia Pracownika Socjalnego


czytaj więcej...


18 listopada 2016r


Podsumowanie szkolenie dla rodzin zastępczych


czytaj więcej...


7 listopada 2016r


Podsumowanie szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego nt.: „Praca z rodziną w działaniu pracownika socjalnego i asystenta rodziny”


czytaj więcej...


27 października 2016r


Puławy MRPiPS PCPR Puławy

Podsumowanie Powiatowej Konferencji „Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie”


czytaj więcej...


25 października 2016r


Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego w dniu 15 listopada 2016r.


czytaj więcej..

24 października 2016r


UWAGA STUDENCI
Zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku.


czytaj więcej...


21 października 2016r


Uroczystości podsumowujące obchody 1050 - lecia Chrztu Polski w Powiecie Puławskim


czytaj więcej..

17 października 2016r


Szkolenie dla pracowników instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego nt.: „Praca z rodziną w działaniu pracownika socjalnego i asystenta rodziny” w dniu 3 listopada 2016 r.


czytaj więcej..

5 października 2016r


Puławy MRPiPS PCPR Puławy

KONFERENCJA SZKOLENIOWA pt. „Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie”
w dniu 17 października 2016r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach


czytaj więcej..

4 października 2016r


W dniu 30 września 2016r. w Sali widowiskowej P.O.K. „Dom Chemika” w Puławach odbyła się uroczystość pn. „DZIEŃ SENIORA – dniem promocji kultury i tradycji Regionu”


czytaj więcej...


23 września 2016r


Zapytanie ofertowe - wynajem sali wykładowej


czytaj więcej..

22 września 2016r


Serdecznie zapraszamy na II PUŁAWSKĄ SENIORADĘ, która odbędzie się w dniach 28 września - 6 października 2016 roku.


czytaj więcej..

13 września 2016r


Nabór uczestników do udziału w programie pn. "Zatrzymać przemoc"


czytaj więcej..

9 września 2016r


Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu grupy terapeutycznej dla 12 dzieci z rodzin z problemem przemocy


czytaj więcej..

9 września 2016r


Zapytanie ofertowe - usługa wykonania materiałów promocyjnych


czytaj więcej..

6 września 2016r


Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi cateringowej


czytaj więcej..

2 września 2016r


Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu grupy wsparcia z treningiem umiejętności wychowawczych dla 15 osób dorosłych doświadczających przemocy w rodzinie


czytaj więcej..

2 września 2016r


Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu grupy terapeutycznej dla 12 dzieci z rodzin z problemem przemocy


czytaj więcej..

1 września 2016r

Puławy          PCPR Puławy          PEFRON

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

"UWAGA STUDENCI"
Uczniowie szkół policealnych oraz studenci z terenu Powiatu Puławskiego pragnący otrzymać pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w terminie od 5 września do 10 października 2016 r.
O ww. pomoc mogą ubiegać się uczniowie oraz studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zainteresowani uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w II półroczu 2016 roku (semestr zimowy).
Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”

31 sierpnia 2016r


Udział PCPR w Puławach w Dożynkach Powiatowych 2016 w Kazimierzu Dolnym


czytaj więcej...

30 sierpnia 2016r

Puławy PGE PCPR Puławy

Podsumiowanie akcji „ENERGETYCZNY TORNISTER” 2016


czytaj więcej...

5 sierpnia 2016r

Puławy PGE PCPR Puławy

ENERGETYCZNY TORNISTER 2016


26 lipca 2016r


POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE


czytaj więcej...

19 lipca 2016r

Puławy          PCPR Puławy          PEFRON

Trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd – Moduł I”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach przypomina o możliwości skorzystania z pomocy w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I wnioski przyjmowane są do dnia 30 sierpnia 2016 r.

W 2016 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”6 lipca 2016r


Dożynki Powiatowe 27 - 28 sierpnia 2016r w Kazimierzu Dolnym.


czytaj więcej...

1 lipca 2016r


Poszerzenie oferty pomocowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie puławskim.


czytaj więcej...

29 czerwca 2016r


Dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie puławskim.


czytaj więcej...

14 czerwca 2016r

PCPR Puławy

Nabór do udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


czytaj więcej...


10 czerwca 2016r

PCPR Puławy

Podsumowanie Pikniku Rodzinnego

W dniu 9 czerwca 2016r. PCPR w Puławach zorganizowało imprezę integracyjną dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i ich opiekunów oraz dzieci ze świetlic środowiskowych działających na terenie miasta Puławy i ich rodzin pn. „Piknik Rodzinny”. Zabawa miała miejsce na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach przy ul. Sieroszewskiego 4. Podczas pikniku dzieci mogły uczestniczyć w wielu zabawach i konkursach np. plastycznym, muzycznym i sprawnościowym, pomalować specjalnymi farbami twarz i poskakać na trampolinie. Dużą atrakcją dla dzieci i dorosłych było wspólne grillowanie oraz słodka niespodzianka tj. lody. Ponadto wszyscy mali uczestnicy imprezy otrzymali nagrody za udział w konkursach i upominki.

czytaj więcej...


6 czerwca 2016r

PCPR Puławy

Piknik Rodzinny 9.06.2016r.

W dniu 9 czerwca 2016r. (czwartek) w godzinach od 15:00 do 18:00 na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach przy ul. Sieroszewskiego 4 odbędzie się impreza z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pod nazwą Piknik Rodzinny dla rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu puławskiego oraz dla dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu powiatu. W trakcie uroczystości planujemy szereg konkursów i zabaw z nagrodami, a także wspólne grillowanie, aby wszyscy uczestnicy mogli razem spędzić radosne i niezapomniane chwile.

Serdecznie zapraszamy!

Współorganizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Puławach, Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, Stowarzyszenie „Rodzina”


6 czerwca 2016r

Puławy          PCPR Puławy          PEFRON

„Aktywny Samorząd – Moduł I”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach ogłasza termin rozpoczęcia naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I. Wnioski przyjmowane będą od 6 czerwca 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.

W 2016 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 lub 5) bądź na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”25 maja 2016r

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
składamy Państwu gorące podziękowania
za ciężką pracę i trud włożony w wychowanie dzieci
potrzebujących schronienia i opieki.
Państwa zaangażowanie i poświęcenie
zasługują na wyrazy uznania, szacunek i podziw.
Każde dziecko potrzebuje miłości i troski,
dzięki Państwa ofiarności i codziennym staraniom o dobro podopiecznych
dzieci czują się ważne , potrzebne i kochane.
Przyjmijcie Państwo życzenia zdrowia, wytrwałości i sił
w pełnieniu tej jakże potrzebnej
społeczności funkcji Rodziców Zastępczych
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Życzymy Państwu doświadczania takiego dobra,
jakie sami okazujecie dzieciom powierzonym Waszej opiece.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Smaga
Starosta Puławski
Witold Popiołek
Dyrektor Małgorzata Suszek – Zawadzka
oraz pracownicy PCPR w Puławach


25 maja 2016r

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego na sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 18 maja 2016r. odbyła się uroczystość uhonorowania zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego.

czytaj więcej...

20 maja 2016r

Powiat                            PCPR Puławy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach włączyło się do organizacji tegorocznej edycji kampanii społecznej pn. „Puławy dla rodziny” organizowanej przez gminę Miasto Puławy.


czytaj więcej...


17 maja 2016r

Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 19 maja 2016 roku od godz. 16.00 na placu Chopina w Puławach.


czytaj więcej...

13 maja 2016r

INFORMACJA !!!
W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
zapraszamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3, pok. 5, tel. 81 888 04 92 wew. 5,
pcpr_pul@tlen.pl , szymanski@pcpr.pulawy.pl

4 maja 2016r

Podsumowanie szkolenia dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego nt.: Praca z trudnym klientem.


czytaj więcej...

29 kwietnia 2016r

Udział Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławskich obchodach Światowego Dnia Wiedzy Na Temat Autyzmu zorganizowanych przez Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa.

PCPR Puławy


czytaj więcej...

22 kwietnia 2016r

Podsumowanie szkolenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego 21.04.2016r.


czytaj więcej...

13 kwietnia 2016r

Spotkanie informacyjno - doradcze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu puławskiego w dniu 15 kwietnia 2016r.


czytaj więcej...

8 kwietnia 2016r

Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego nt.: "Praca z trudnym klientem" w dniu 28 kwietnia 2016 r.


czytaj więcej...

6 kwietnia 2016r

1. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2016 - 2022


Uchwała

Strategia


2. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Puławskim na lata 2016 - 2022


Uchwała

Program


3. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2016 - 2022


Uchwała

Program


4. Informacja w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2016 roku dla Powiatu Puławskiego


Uchwała

Tabela z podziałem środków

5 kwietnia 2016r

Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego 21.04.2016r. - "Potrzeby rozwojowe dzieci w wieku od 0 do 10 lat"


czytaj więcej...

1 kwietnia 2016r

Wzór wniosku o przyznanie dodatku wychowawczego stosowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.


czytaj więcej...

29 marzec 2016r

2 kwietnia - Światowy Dzień Wiedzy Na Temat Autyzmu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach włączyło się w Puławskie obchody Światowego Dnia Wiedzy Na Temat Autyzmu zorganizowane przez Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa, w ramach którego w naszej jednostce odbędzie się akcja promocyjno - informacyjna związana z wydarzeniem, m.in. poprzez rozwieszenie plakatów w budynku PCPR, a także poprzez umożliwienie w nocy z 2 na 3 kwietnia oświetlenia budynku jednostki w kolorze niebieskim – jako symbol autyzmu.


Pismo

Plakat


17 marca 2016r

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzenia pokoju, wiary i miłości.
By nadchodzący czas był źródłem wzmacniania ducha,
przepełniony spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem,
który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań,
a nadchodząca wiosna wypełni słońcem Państwa życie osobiste i zawodowe.

Życzy:

Dyrektor
Małgorzata Suszek - Zawadzka
oraz pracownicy PCPR w Puławach


16 marca 2016r

Szanowni interesanci PCPR w Puławach,
informujemy iż w dniu 25 marca 2015r. (piątek)
Ośrodek Interwencji Kryzysowej pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00.
W godz. 15.00 - 18.00 kontakt z pracownikiem OIK
pod nr tel.: 785 027 111.

15 marca 2016r

Informacja dot. dodatku wychowawczego przysługującego rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka.


czytaj więcej...

8 marca 2016r

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” - MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
Wnioski należy składać w terminach:
1) pierwszy cykl - od 14 marca do 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
2) drugi cykl – do 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach, al. Królewska 3 pok. nr 4 i 5 lub na stronie internetowej w zakładce
"Aktywny Samorząd"


11 luty 2016r

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Puławskim na lata 2016 - 2022 - zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych do dnia 22 lutego 2016r.


Program

Formularz konsultacji społecznych


Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2016 - 2022 - zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych do dnia 22 lutego 2016r.


Program

Formularz konsultacji społecznych


Powiatowa Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2016 - 2022 - zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych do dnia 22 lutego 2016r.


Program

Formularz zgłaszania uwag

10 luty 2016r

Podsumowanie zabawy choinkowej

czytaj więcej...

29 styczeń 2016r

Informator dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin


czytaj więcej...

22 styczeń 2016r

1. Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 21 stycznia 2016 w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


czytaj więcej...


2. Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


czytaj więcej...

11 styczeń 2016r

Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych


czytaj więcej...

10 styczeń 2016r

Zabawa choinkowa dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego 5.02.2016 r.


czytaj więcej...

18 grudnia 2015r

Zapytanie ofertowe


czytaj więcej...

16 grudnia 2015r

Życzenia Świąteczne

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia upłyną w rodzinnej atmosferze ciepła i spokoju,
a nadchodzący Nowy Rok obfituje
w zdrowie, pomyślność i energię
do tworzenia nowych pomysłów i realizacji planów.

Życzą:

Dyrektor oraz pracownicy PCPR w Puławach
Małgorzata Suszek - Zawadzka


15 grudnia 2015r

INFORMACJA!!!
Szanowni interesanci,
uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2015r. tj. czwartek - jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Puławach Nr 6/2015 z dnia 22 stycznia 2015r.


czytaj więcej...INFORMACJA

POGODA

KONTAKT


NASZ ADRES:

al. Królewska 3
24-100 Puławy
NIP 716-229-41-36
Regon 431029926

tel/fax (81) 888-04-92
e-mail: pcpr_pul@tlen.pl
www.pcpr.pulawy.pl

Godziny pracy PCPR:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00


LINKI

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI


Powrót do treści | Wróć do menu głównego