Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

Aktywny Samorząd

"AKTYWNY SAMORZĄD 2016"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach na mocy porozumienia Powiatu Puławskiego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje Pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany ze środków PFRON. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Dokumenty PFRON dotyczące pilotażowego programu "Aktywny Samorząd":
- treść pilotażowego programu "Aktyny Samorząd"
- zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
- kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2016 r.

Zarządzenia Dyrektora PCPR w Puławach oraz zasady obowiązujące w roku 2016:

1. Zarządzenie Nr 8/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosków oraz zasad obowiązujących w roku 2016 w Powiecie Puławskim dotyczących przyjmowania, rozpatrywania, przyznawania dofinansowania i rozliczenia wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II realizowanego ze środków PFRON: pobierz
2. Zasady obowiązujące w roku 2016 w Powiecie Puławskim dotyczące przyjmowania, rozpatrywania, przyznawania dofinansowania i rozliczenia wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego ze środków PFRON (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 8/2016 Dyrektora PCPR w Puławach z dnia 8 marca 2016 r.): pobierz

W ramach programu w 2016 r. osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o:
Moduł I:
• Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
• zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Termin składania wniosków dla MODUŁU II:
- pierwszy cykl - od dnia 14.03.2016 r. do dnia 15.04.2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
- drugi cykl - do dnia 10.10.2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

Wnioski do pobrania:
1. Wniosek osoby niepełnosprawnej: pobierz
2. Załącznik nr 1 oświadczenie o dochodach: pobierz
3. Załącznik nr 2 oświadczenie przetwarzanie danych: pobierz
4. Załącznik nr 3 zaświadczenie z uczelni: pobierz


Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach, al. Królewska 3 (tel. 81 888 04 92 wew. 4 lub 5)

drukuj


Powrót do treści | Wróć do menu głównego