Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści„Ludzie bez barier” - z Powiatu Puławskiego
Serdeczne gratulacje!!!


Z przyjemnością informujemy, że aż 6 osób z niepełnosprawnością z Powiatu Puławskiego aktywnie działających na rzecz lokalnego środowiska zostało docenionych i uhonorowanych w ramach programu promującego „Ludzi bez barier" z terenu województwa lubelskiego.

W ramach programu została przygotowana publikacja informatyczna w postaci strony internetowej – adres strony: https://ludziebezbarier.pl

Na stronie internetowej zaprezentowano działalność 13 osób niepełnosprawnych wyróżniających się aktywnością w społeczności lokalnej z terenu województwa lubelskiego.

Osoby wyróżnione z Powiatu Puławskiego:

• Zofia Samcik
• Tadeusz Kiernicki
• Grzegorz Różycki
• Emilia Kotarska
• Ryszard Smolak
• Danuta Kuna

Osoby docenione za swoją działalność odznaczają się osiągnieciami zawodowymi i osobistymi, pomimo niepełnosprawności osiągnęły sukces w różnych dziedzinach życia, a także w zakresie swoich działań prospołecznych na rzecz osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Ponadto ich zaangażowanie oraz aktywność życiowa stanowią wzór do naśladowania dla innych.

Zadanie w postaci przygotowania informatora promującego „Ludzi bez barier” z terenu województwa lubelskiego zostało wykonane przez Fundację „Sokrates” z Lublina w ramach zadania publicznego pn.: „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” zleconego przez Województwo Lubelskie działające poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego