Please activate some Widgets Or disable it from theme option

Shadow-1

Wyszukiwanie

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Jeżeli jesteś osobą doświadczającą przemocy lub jej świadkiem

ZADZWOŃ DO NAS lub PRZYJDŹ !

MOŻEMY CI POMÓC

800 110 001 – bezpłatna infolinia
81 888 53 05
81 888 53 06

Telefony są czynne:

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek – piątek 7:00 – 18:00

OFEROWANA POMOC JEST BEZPŁATNA

 

Formy pomocy oferowane prze OIK:

 • pomoc psychologiczna i prawna osobom doświadczającym przemocy
 • pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych
 • schronienie w hostelu dla ofiar przemocy
 • realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
 • informacje o instytucjach mogących pomóc osobom w różnych sytuacjach losowych

 

!!! PAMIĘTAJ !!!

 • Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy
 • Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany
 • Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku, wolnym od przemocy,
  a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić
 • Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej
 • Każdy człowieka prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą
 • Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

 

Czy zdarza się, że ktoś bliski:

 • popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
 • Obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
 • Zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
 • Nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną?
 • Grozi, że Cię zabije, zrani?
 • Zabiera Ci pieniądze lub je wydziela, każe o nie prosić?
 • Niszczy Twoją własność?
 • Często Cię krytykuje i upokarza?

 

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program realizowany jest w zależności od potrzeb, tj. ilości osób chętnych do udziału w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych.

Program korekcyjno-edukacyjny skierowany jest w szczególności do:
– osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
– osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie.

Celem oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest spowodowanie zmian ich zachowań i postaw, które zmniejszą ryzyko dalszego stosowania przez niech przemocy oraz zwiększą ich zdolność do samokontroli zachowań agresywnych i konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Program jest realizowany w siedzibie PCPR – nr tel. 81 888 53 05, 81 888 53 06.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach prowadzi od 2007 roku hostel dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Pobyt w hostelu obejmuje schronienie oraz specjalistyczną pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz znajdującym się w sytuacji kryzysu związanego z zagrożeniem zdrowia i życia.

Od stycznia 2014 r. hostel dysponuje 3 pokojami z kuchnią i łazienką. Są to niezależne pomieszczenia przeznaczone dla 8 osób. Osoby umieszczone w hostelu są objęte pomocą psychologiczną i prawną przez pracowników OIK w trakcie pobytu oraz przez okres 6 miesięcy po opuszczeniu hostelu. Regulamin zakłada okres przebywania nie dłuższy niż 3 miesiące. Pobyt w hostelu jest bezpłatny, osoby przebywające w nim ponoszą jedynie koszty swojego utrzymania.

PRZYDATNE ADRESY

http://bip.pulawy.kpp.policja.gov.pl/ – Komenda Powiatowa Policji w Puławach

https://www.pulawy.sr.gov.pl/ – Sąd Rejonowy w Puławach

https://www.prokuratura.lublin.pl/prokuratura-rejonowa-w-pulawach,147.html?sLang=pl – Prokuratura Rejonowa w Puławach

http://www.mops.pulawy.pl/ – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

www.monarpulawy.pl – Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień

https://www.praesterno.pl/oddzialy-terenowe/pulawy/ – Fundacja „Praesterno”

http://www.niebieskalinia.pl/ – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

https://fdds.pl/ – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

http://www.parpa.pl/Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

https://brpd.gov.pl/ – Rzecznik Praw Dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie