Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

Przepisy prawne

Niepełnosprawni


Akty prawne regulujące procedury dofinansowań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane są zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 121, poz. 721 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze m.in.:
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 poz. 926),
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230 poz. 1694),
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. nr 63, poz. 587).
4. Uchwała nr 287/2016 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 19 kwietnia 2016 w sprawie zatwierdzenia procedur postępowania o dofinansowanie ustawowych zadań powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( treść)

• załącznik nr 1 do uchwały - Procedury postępowania o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON ( treść)

• załącznik nr 2 - Procedury postępowania o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON ( treść)

• załącznik nr 3 - Procedury postępowania o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON ( treść)

• załącznik nr 4 - Procedury postępowania o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON ( treść)

• załącznik nr 5 - Procedury postępowania o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla jednostek prowadzących działalność rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych ze środków PFRON ( treść)

• załącznik nr 6 - Procedury postępowania o dofinansowanie usług języka migowego lub tłumacza przewodnika ze środków PFRON ( treść)
- Informator dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin ( treść)Powrót do treści | Wróć do menu głównego