Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

Turnusy rehabilitacyjne

Niepełnosprawni


Jest to aktywna forma rehabilitacji (co najmniej 14 - dniowa) z elementami wypoczynku. Celem turnusu jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników m.in. poprzez nawiązywanie i rozwój kontaktów społecznych, realizację i rozwój zainteresowań.

Osoba zainteresowana dofinansowaniem do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym składa wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.


Na wyraźne, uzasadnione zalecenie lekarskie dofinansowanie może być przydzielone również opiekunowi osoby niepełnosprawnej na turnusie.


Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi :
(w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia)
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 27%
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 25%
- z lekkim stopniem niepełnosprawności - 23%
- dzieci niepełnosprawne oraz ucząca się i niepracująca młodzież do 24 lat - 27%
- opiekun - 18%
- pracownik zakładu pracy chronionej - 18%


W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową dofinansowanie może być podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku dużej ilości wniosków i ograniczonych środków finansowych, kwota maksymalnego dofinansowania może być obniżona maksymalnie o 20%.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego