BIP

Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2023-2030 – przedstawienie zgłoszonych propozycji i zmian.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach przedstawia poniżej zestawienie zgłoszonych w przeprowadzonych konsultacjach społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2023-2030 propozycji i zmian.

Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2023-2030