BIP

Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego pt.: „Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci”

W dniu 18.10.2023r. (środa) w godzinach 11 00 -13 00 w Sali nr 11 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach al. Królewska 3, 24-100 Puławy odbyło się szkolenie pt. „Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci”.
Szkolenie poprowadziła Pani Anna Sosnowska- psycholog, która zajmuje się pomocą psychologiczną młodzieży, trener metody „Kids’Skills – Dam radę! I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny!” w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.
W szkoleniu uczestniczyli rodziny zastępcze z terenu powiatu puławskiego. Tematyka dotyczyła relacji w rodzinie oraz budowania poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży. Spotkanie miało charakter warsztatowy. Rodziny zastępcze chętnie brały aktywny udział, wymieniały poglądy.