BIP

Rekrutacja do programu korekcyjno – edukacyjnego oraz programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że prowadzi rekrutację do  programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

          Program będzie realizowany głównie metodami warsztatowymi w grupie liczącej minimum 10 osób, w okresie ok. 4 miesięcy od chwili zebrania odpowiedniej liczby uczestników. Obejmuje on trzy sesje indywidualne i trzynaście sesji grupowych po cztery godziny dydaktyczne każda. Program będzie prowadzony w siedzibie Centrum w Puławach, al. Królewska 3.

          Dzięki udziałowi w programie uczestnicy zdobędą umiejętność radzenia sobie w życiu bez używania przemocy oraz poznają konstruktywne formy rozwiązywania problemów i sporów. Nauczą się także radzić sobie ze złością oraz poznają formy dyscypliny bez stosowania przemocy.

          Prowadzimy również nabór do udziału w programie psychologiczno – terapeutycznym,
do którego zapraszamy osoby po ukończeniu programu korekcyjno – edukacyjnego.

          W celu zgłoszenia do udziału w programie prosimy o kontakt osobisty zainteresowanych w siedzibie PCPR –
al. Królewska 3 pokój nr 6, 8, 9, 10
lub telefonicznie pod
nr tel. 81 888 53 05/06 lub 785 027 111.