BIP

Projekt “Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Puławskim na lata 2024-2030”

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej i koniecznością dokonania zmian w przyjętym w 2023 roku „Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2023-2030”, w szczególności zmianą nazewnictwa przedstawiamy projekt „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Puławskim na lata 2024-2030”

projekt „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Puławskim na lata 2024-2030”

Załącznik Nr 1 do programu

Załącznik Nr 2 do programu