BIP

Szkolenie dla kadr pomocy społecznej

W dniu 11 czerwca 2024 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach odbyło się szkolenie nt. “Praca z trudnym klientem (metody, techniki pracy). Bezpieczeństwo pracownika socjalnego”, które poprowadziła psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Aleksandra Wilkin-Day. Szkolenie zostało przeprowadzone dla 30 pracowników instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego. Podczas spotkania uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę na temat narzędzi pomocnych w komunikacji z tzw. “trudnym klientem”, poznali czym jest dialog motywacyjny, jak dbać o własne zasoby i z szacunkiem stawiać jasne granice w kontakcie z klientem.