BIP

Szkolenie dla rodziców zastępczych z terenu powiatu puławskiego

W dniu 7 czerwca 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, w Sali Pompejańskiej, odbyło się szkolenie dla rodziców zastępczych, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, na temat „Współpraca rodzin zastępczych z III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Puławach”. Szkolenie poprowadziła Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sędzia Jolanta Wnuk.
Uczestników szkolenia powitała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach Pani Małgorzata Suszek-Zawadzka. W spotkaniu uczestniczyła także kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Pani Dorota Jędra wraz z kuratorami.
Podczas spotkania poruszane były zagadnienia związane z nowelizacją Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Po części teoretycznej uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań o nurtujące ich kwestie.