BIP

Publiczne ogłoszenie o zamówieniu pn. zapewnienie usługi asystencji osobistej dla jednej dorosłej osoby z niepełnosprawnością, mieszkającej na terenie powiatu puławskiego, świadczoną przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Przedmiotem zamówienia jest: Zapewnienie usługi asystencji osobistej dla jednej osoby dorosłej z niepełnosprawnością, mieszkającej na terenie powiatu puławskiego (miasto Puławy), świadczoną przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Plik PDF Publiczne ogłoszenie o zamówieniu – treść – pobierz

Plik PDF Formularz oferty – pobierz

Plik PDF Klauzule informacyjne – pobierz

Plik DOC Formularz oferty  w wersji edytowalnej – pobierz