BIP

Protokół z postępowania znak: COK.230.35.2024

Protokół z postępowania na zamówienie pn.: Zapewnienie usługi asystencji osobistej dla jednej dorosłej osoby z niepełnosprawnością, mieszkającej na terenie powiatu puławskiego, świadczoną przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego – pobierz