BIP

Wakacyjne warsztaty dla młodzieży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach rozpoczyna cykl warsztatów dla młodzieży w wieku 11-14 lat. Pierwsze zajęcia odbędą się 12 lipca 2024 r. w godzinach 11:00 – 12:30 w Sali nr 11 tut. Centrum. W okresie wakacji planowane są cotygodniowe spotkania.

Zajęcia mają na celu rozwijanie i wzmacnianie umiejętności społecznych i interpersonalnych  u dzieci poprzez edukację uczestników w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz wspieranie ich rozwoju psychospołecznego.

Warsztaty przeprowadzą Pani Sylwia Banaś oraz Pani Klaudia Szczepańska – psycholodzy PCPR w Puławach.