BIP

Zaproszenie na spotkanie w dniu 18 stycznia 2023 r. w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2023-2030.

Szanowni Państwo, w związku z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2023–2030 zapraszamy mieszkańców powiatu puławskiego, przedstawicieli samorządów, instytucji oraz organizacji działających na terenie powiatu puławskiego do konsultacji społecznych projektu Strategii. Spotkanie w ramach konsultacji odbędzie się…

Konsultacje społeczne Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2023-2030.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach przekazuje do konsultacji społecznych projekt Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2023 – 2030. Ewentualne propozycje zmian prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do…