BIP

Zapytanie ofertowe – Zapewnienie usługi asystencji osobistej dla jednej osoby powyżej 16. roku życia z niepełnosprawnością w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zapytanie ofertowe – Zapewnienie usługi asystencji osobistej dla jednej osoby powyżej 16. roku życia  z niepełnosprawnością, mieszkającej na terenie powiatu puławskiego (Kłoda, gmina Kurów), świadczoną przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla…

Protokół z postępowania znak: COK. 230.20.2024

Protokół z postępowania na zamówienie pn.: Zapewnienie usługi asystencji osobistej dla jednej osoby powyżej 16. roku życia z niepełnosprawnością, mieszkającej na terenie powiatu puławskiego (Kłoda, gmina Kurów), świadczoną przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w ramach programu „Asystent osobisty osoby…

Zapytanie ofertowe – Zapewnienie usługi asystencji osobistej dla jednej osoby powyżej 16. roku życia z niepełnosprawnością w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zapytanie ofertowe – Zapewnienie usługi asystencji osobistej dla jednej osoby powyżej 16. roku życia  z niepełnosprawnością, mieszkającej na terenie powiatu puławskiego (Kłoda, gmina Kurów), świadczoną przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla…

Protokół z postępowania znak: COK.230.15.2024

Protokół z postępowania na zamówienie pn.: Zapewnienie usługi asystencji osobistej dla jednej osoby powyżej 16. roku życia z niepełnosprawnością, mieszkającej na terenie powiatu puławskiego (Kłoda, gmina Kurów), świadczoną przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w ramach programu „Asystent osobisty osoby…

Zapytanie ofertowe – Zapewnienie usługi asystencji osobistej dla jednej osoby powyżej 16. roku życia z niepełnosprawnością w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zapytanie ofertowe – Zapewnienie usługi asystencji osobistej dla jednej osoby powyżej 16. roku życia  z niepełnosprawnością, mieszkającej na terenie powiatu puławskiego (Kłoda, gmina Kurów), świadczoną przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla…

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych, składamy najserdeczniejsze życzenia.  Oby ten wyjątkowy czas wypełniony był dobrem, miłością i odpoczynkiem,  a chwile spędzone w gronie najbliższych, przyniosły spokój i optymizm. Niech Zmartwychwstały Chrystus, napełni wiarą i nadzieją. Wesołego Alleluja! Życzą: Dyrektor Małgorzata Suszek-Zawadzka oraz Pracownicy PCPR w…

Nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”

Powiat Puławski w roku 2024 po raz kolejny przystąpił do realizacji programu „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz…