Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach realizuje Ministerialny Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”