sprawozdanie z działalności PCPR Puławy za 2010 rok

sprawozdanie z działalności PCPR Puławy za 2011 rok 

sprawozdanie z działalności PCPR Puławy za 2012 rok 

sprawozdanie z działalności PCPR Puławy za 2013 rok

sprawozdanie z działalności PCPR Puławy za 2014 rok

sprawozdanie z działalności PCPR Puławy za 2015 rok

sprawozdanie z działalności PCPR Puławy za 2016 rok

sprawozdanie z działalności PCPR Puławy za 2017 rok

sprawozdanie z działalności PCPR Puławy za 2018 rok

sprawozdanie z działalności PCPR Puławy za 2019 rok

sprawozdanie z działalności PCPR Puławy za 2020 rok

sprawozdanie z działalności PCPR Puławy za 2021 rok

sprawozdanie z działalności PCPR Puławy za 2022 rok

sprawozdanie z działalności PCPR w Puławach za 2023 rok