http://bip.pulawy.kpp.policja.gov.pl/ – Komenda Powiatowa Policji w Puławach

https://www.pulawy.sr.gov.pl/ – Sąd Rejonowy w Puławach

https://www.gov.pl/web/po-lublin/prokuratura-rejonowa-w-pulawach Prokuratura Rejonowa w Puławach

http://www.mops.pulawy.pl/ – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla osób Doznających Przemocy i w Kryzysie

www.monar.org Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień

https://www.praesterno.pl/oddzialy-terenowe/pulawy/ – Fundacja „Praesterno”

http://www.niebieskalinia.pl/ – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

https://fdds.pl/ – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

https://kcpu.gov.pl/ – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

https://brpd.gov.pl/ – Rzecznik Praw Dziecka

TU MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC:

 Komenda Powiatowa Policji w Puławach

ul. Wojska Polskiego 6, 24-100 Puławy, nr tel.: 112, 47 812 32 90

Prokuratura Rejonowa w Puławach

ul. Lubelska 7, 24-100 Puławy, nr tel.: 81 886 10 06

Sąd Rejonowy w Puławach

Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Partyzantów 6a, nr tel.: 81 888 55 85

Wydział Karny, ul. Lubelska 7, nr tel.: 81 888 93 19

PSOZP Program Pomocy Całodobowej dla osób doznających przemocy  z możliwością udzielenia schronienia

Puławy, ul. Wólka Profecka 26, nr tel.: 81 888 04 20, 800 306 833

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie

Puławy, ul. Kołłątaja 64, nr tel.: 81 458 67 77

Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Twojej Gminie:

Gmina Baranów, ul. Rynek 14, nr tel.: 81 883 41 54

Gmina Janowiec, ul. Lubelska 21, nr tel.: 81 881 55 04

Gmina Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34, nr tel.: 81 881 01 53

Gmina Końskowola, ul. Pożowska 3a, nr tel.: 81 881 69 09

Gmina Kurów, ul. Lubelska 45, nr tel.: 81 881 14 90

Gmina Markuszów, ul. Sobieskiego 1, nr tel.: 81 881 80 71

Gmina Nałęczów, ul. Spółdzielcza 17a, nr tel.: 81 501 44 81

Gmina Miasto Puławy, ul. Leśna 17, nr tel.: 81 458 69 78, 503 657 055

Gmina Puławy, ul. Dęblińska 4, nr tel.: 81 889 05 06

Gmina Wąwolnica, ul. Lubelska 39, nr tel.: 81 882 50 51

Gmina Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 15, nr tel.: 81 881 42 68

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA

NIEBIESKA LINIA – 800 12 00 02

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI RZECZNIKA PRAW DZIECKA – 800 12 12 12

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 801 116 111