Dyrektor

Małgorzata Suszek – Zawadzka – dyrektor
tel. 81 888 04 92 wew. 12

Zespół ds. organizacyjno – administracyjnych i kadr

Magdalena Sobiech – specjalista
Iwona Zarychta – straszy specjalista ds. administracyjno – biurowych
Mirosław Banaszek – kierowca
tel. 81 888 04 92

Zespół ds. finansowo – księgowych

Jadwiga Banach – główna księgowa
Dorota Kwiatosz-Kuchta – specjalista

tel. 81 888 04 92, wew. 13

Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Tomasz Szymański – kierownik,
Justyna Oleśkiewicz – inspektor,
Patrycja Wrótniak – referent,
Magdalena Łaszcz-Kozak – pomoc administracyjna – doradca ds. osób niepełnosprawnych
tel. 81 888 04 92, wew. 14 lub wew. 15
tel. kom. 785 307 111

Zespół ds. świadczeń

Elwira Majewska – kierownik zespołu ds. świadczeń oraz zespołu ds. pieczy zastępczej
Krzysztof Stachyra – referent
Małgorzata Czapla – starszy pracownik socjalny
Paula Rysak – aspirant pracy socjalnej

tel. 81 888 04 92, wew. 16
tel. kom. 785 737 111

Zespół ds. pieczy zastępczej

Anna Szarga – specjalista pracy z rodziną
Izabella Styk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Joanna Cięciara – aspirant pracy socjalnej
Magdalena Dębska – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w/z Kamili Wójcik – koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Justyna Mrozek-Wawerska – aspirant pracy socjalnej

tel. 81 888 34 88
tel. kom. 785 305 111

Samodzielne stanowisko ds. strategii i programów pomocy społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi

Marta Mazur – starszy specjalista pracy socjalnej
tel. 81 886 74 22

Poradnia Rodzinna i Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Beata Pykacz – psycholog – kierownik Poradni Rodzinnej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Justyna Filipek – psycholog
tel. 81 888 53 06
tel. kom 785 027 111
Sylwia Banaś – terapeuta-psycholog
Klaudia Szczepańska – terapeuta-psycholog – w/z Doroty Kubali – psychologa
tel. 81 888 53 05
tel. kom 785 027 111

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.