Warsztat Terapii Zajęciowej w Nałęczowie prowadzony przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne

Dane kontaktowe:
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Spółdzielcza 17 C, 24-150 Nałęczów
tel.: 81 501-51-06
e-mail: wtz.naleczow@wp.pl
http://www.wtznaleczow.pl
Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nałęczowie rozpoczął swoją działalność w lipcu 1997 r. Jednostką organizacyjną dla Warsztatu jest Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne. Aktualnie do placówki uczęszcza 30 uczestników z Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica, Gminy Kurów i Gminy Wojciechów. Są to osoby o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności, głównie z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

Warsztat realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej ukierunkowane na ogólny rozwój i poprawę sprawności każdego uczestnika. Stwarza osobom niepełnosprawnym, możliwość rehabilitacji zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia i prowadzenia możliwie samodzielnego i aktywnego życia.

Każdy z uczestników realizuje Indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu w domu rodzinnym, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie oraz szczegółowej oceny punktowej. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się zgodnie z planem działalności Warsztatu i programami poszczególnych pracowni.

Osoby z niepełnosprawnością mają do dyspozycji zajęcia w 6 pracowniach :

1. pracowni gospodarstwa domowego
2. pracowni poligraficzno-introligatorskiej
3. pracowni artystycznej
4. pracowni uzdolnień twórczych
5. pracowni ceramiczno-wikliniarskiej
6. pracowni ogrodniczej

Kierunkiem działań podejmowanych w pracowniach zajęciowych jest ogólne przygotowanie do pracy, kształtowanie umiejętności i kompetencji potrzebnych w każdym rodzaju pracy zarówno zawodowych np. przestrzeganie zasad BHP, dokładność, przestrzeganie godzin pracy, przestrzeganie regulaminu, punktualność, przygotowanie i porządkowanie stanowiska pracy jak i czynności życia codziennego w tym treningi samoobsługowe np. mycie, czesanie, trening estetycznego spożywania posiłków, trening ekonomiczny, trening umiejętności społecznych.

W Warsztacie prowadzone jest także wsparcie i terapia psychologiczna, rehabilitacja ruchowa oraz zajęcia dotyczące zdrowia i higieny. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę pielęgniarską.

W ramach programu terapeutycznego Warsztatu dużą wagę przywiązuje się do nauki zdrowego i aktywnego spędzania czasu, oraz kultywowania tradycji. Organizowane są również liczne wyjazdy rehabilitacyjno-krajoznawcze oraz kulturalno-oświatowe.

Uczestnicy WTZ biorą, udział w wielu festiwalach i przeglądach artystycznych, oraz turniejach i zawodach sportowych, gdzie ich wysiłki niejednokrotnie doceniane zostały wyróżnieniami i nagrodami.