BIP

Konsultacje społeczne Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2023-2030.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach przekazuje do konsultacji społecznych projekt Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2023 – 2030.
Ewentualne propozycje zmian prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 13 stycznia 2023 r.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2023-2030.

Formularz konsultacji społecznych