BIP

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

“UWAGA STUDENCI”

Uczniowie szkół policealnych oraz studenci z terenu Powiatu Puławskiego pragnący otrzymać pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON
w terminie od 11 września do 10 października 2023 r.

 O ww. pomoc mogą ubiegać się uczniowie oraz studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do nauki na poziomie wyższym

w II półroczu 2023 roku (semestr zimowy).

Przypominamy, wnioski należy składać drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl oraz  www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”,
a także  
w siedzibie PCPR w Puławach, al. Królewska 3 (tel. 81 888 04 92 wew.
14 lub 15).