Poradnia jest czynna w dniach:

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek – piątek 7:00 – 18:00

Pomoc psychologiczna: nr tel.: 81 888 53 06 lub 81 888 53 05

Porady prawne: nr tel.:  81 888 04 92

Od 2002 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach działa Poradnia Rodzinna, utworzona przy udziale Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Poradnia Rodzinna jest jednostką specjalistyczną specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej, odpowiadającą na potrzeby środowiska lokalnego.

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne,
jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo psychologiczne obejmuje procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane trudności w funkcjonowaniu rodziny, w tym w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Oferujemy bezpłatną i fachową pomoc w zakresie:

  • poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
  • diagnozy
  • profilaktyki
  • terapii indywidualnej
  • konsultacji wychowawczych
  • terapii rodzinnej i terapii par
  • wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych
  • poradnictwa prawnego – udzielania informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Z pomocy Poradni Rodzinnej mogą korzystać tylko mieszkańcy Powiatu Puławskiego.

Nasze usługi są bezpłatne