W Punkcie dyżury pełnią pracownicy PCPR oraz radca prawny.
Godziny pracy Punktu Informacyjnego:
Poniedziałek 12.00 – 16.00
Czwartek 12.00 – 15.00
Dyżur radcy prawnego w każdy czwartek w godz. 15.00 – 17.00

zapisy pod nr tel: 81 888 04 92

Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych udziela Informacji służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w szczególności o :

  • prawach osób niepełnosprawnych, w tym wynikających z kodeksu pracy,
  • możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • instytucjach wsparcia najbliższych miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • organizacjach zrzeszających i działających na rzecz osób ch oraz oferowanych przez nie formach pomocy,
  • programach Unii Europejskiej, rządowych, pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, PFRON, samorządowych oraz organizacji pozarządowych, w których beneficjentami są osoby niepełnosprawne.

Osoby niepełnosprawne mogą również skorzystać z pomocy psychologa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej i poradni Rodzinnej działających w strukturze PCPR w Puławach.

Dyżury psychologa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej:
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek – piątek 7.00 – 18.00