Uchwała Nr XLVI/329/2023 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2023 – 2030” – wraz z załącznikiem– pobierz

Uchwała Nr XLVI/330/2023 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Puławskim na lata 2023 – 2030” – wraz z programem – pobierz

Uchwała Nr XLV/324/2023 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2023 – 2030” – wraz z programem – pobierz

Szanowni Państwo,

w związku z opracowywaniem Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023–2030, zapraszamy mieszkańców powiatu puławskiego, przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji oraz organizacji działających na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu puławskiego do konsultacji społecznych projektu Programu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach.

Propozycje zmian i uwagi nt. projektu Programu można zgłaszać do 15 lutego 2023 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Strategia i programy”.

Serdecznie zapraszamy!

   projekt Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023–2030

Formularz zgłaszania propozycji i zmian

Szanowni Państwo,

w związku z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2023–2030 zapraszamy mieszkańców powiatu puławskiego, przedstawicieli samorządów, instytucji oraz organizacji działających na terenie powiatu puławskiego do konsultacji społecznych projektu Strategii.

Spotkanie w ramach konsultacji odbędzie się 18 stycznia 2023 r. w godzinach od 12.00 do 14.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu osobiście lub online na kanale YouTube pod adresem https://www.youtube.com/user/powiatpulawski/live.

Propozycje zmian i uwagi nt. projektu Strategii można również zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.pcpr.pulawy.pl  w zakładce „Strategia i programy” oraz pod adresem https://forms.gle/sBEk9DkdvmisfakK8.

Serdecznie zapraszamy!

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2023-2030

Formularz konsultacji społecznych

Link w celu zgłaszania propozycji zmian i uwag do SRPS: https://forms.gle/sBEk9DkdvmisfakK8