BIP

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

W dniu 30.06.2023 r. w siedzibie tut. Centrum odbyło się szkolenie pt. „Zaburzenia okresu adolescencji” dla rodzin zastępczych  z terenu powiatu puławskiego.

Szkolenie poprowadziła psycholog z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach p. Nina Dudziak.

Poprzez udział w zorganizowanym szkoleniu rodziny zostały zapoznane ze specyfiką zaburzeń występujących w okresie dorastania oraz możliwościach pomocy.

Była to również okazja do wymiany poglądów na temat zagadnień prezentowanych przez prowadzącą.