OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej lub jej świadkiem

ZADZWOŃ DO NAS lub PRZYJDŹ !

MOŻEMY CI POMÓC

800 110 001 – bezpłatna infolinia
81 888 53 05
81 888 53 06

Telefony są czynne:

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek – piątek 7:00 – 18:00

OFEROWANA POMOC JEST BEZPŁATNA

Formy pomocy oferowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

 • pomoc psychologiczna i prawna osobom doznającym przemocy
 • pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych
 • schronienie w hostelu dla osób doznających przemocy domowej
 • realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego i programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową
 • informacje o instytucjach mogących pomóc osobom w różnych sytuacjach losowych i kryzysowych

!!! PAMIĘTAJ !!!

 • Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych
 • Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany
 • Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku, wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić
 • Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej
 • Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą
 • Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
  (Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

Czy zdarza się, że ktoś bliski:

 • Popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
 • Obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
 • Zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
 • Nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną?
 • Grozi, że Cię zabije, zrani?
 • Zabiera Ci pieniądze lub je wydziela, każe o nie prosić?
 • Niszczy Twoją własność?
 • Często Cię krytykuje i upokarza?

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy domowej.