Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach od 2007 r. prowadzi Hostel dla osób doznających przemocy domowej oraz znajdujących się w sytuacji kryzysu związanego z zagrożeniem zdrowia i życia. Osoby przebywające w Hostelu są objęte kompleksowym wsparciem poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia oraz specjalistycznej pomocy psychologicznej i prawnej.

Od stycznia 2014 r. do dyspozycji mieszkańców Hostelu są trzy pokoje ze wspólną kuchnią i łazienką. Są to niezależne pomieszczenia, które są przeznaczone dla 4 osób. Osoby umieszczone w hostelu mogą w nim przebywać do czasu rozwiązania kryzysu, nie dłużej niż 3 miesiące, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt ten może być przedłużony o czas niezbędny do uregulowania sytuacji życiowej (maksymalnie do 6 miesięcy).

Pobyt w hostelu jest bezpłatny, osoby przebywające w nim ponoszą jedynie koszty swojego utrzymania.