Warsztat Terapii Zajęciowej w Puławach prowadzony przez Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Dane kontaktowe:
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. 6-go Sierpnia 20, 24-100 Puławy
tel.: 698-693-937, 81 888-14-07
e-mail: wtz.pulawy@vp.pl
http://www.psnron.pulawy.pl/WTZ/
Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął swoją działalność 01.03.1996 r. przy ul. 6- go Sierpnia 20, gdzie mieści się do chwili obecnej. Był to pierwszy WTZ w powiecie puławskim. Jednostką tworzącą Warsztat Terapii Zajęciowej był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. Od 1997 roku nasz Warsztat działał przy Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach. Od dnia 01.01.2012 r. prowadzony jest przez Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej, powyżej 18-go roku życia. Rehabilitacją w warsztacie objętych jest 30 osób, posiadających wskazanie do uczestnictwa
w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Terapia w placówce prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Rehabilitacja w Warsztacie odbywa się zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji
i terapii zawodowej i społecznej. Uczestnictwo w terapii zajęciowej ma na celu rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych w pracy, umiejętności społecznych, a także podstawowych oraz specjalistycznych czynności zawodowych, które umożliwiają podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub na wolnym rynku pracy albo szkolenia zawodowego.

Uczestnicy objęci są kompleksową rehabilitacją zawodową i społeczną realizowaną poprzez zajęcia terapeutyczne w pracowniach:
1. ceramicznej
2. gospodarstwa domowego
3. krawieckiej
4. tkacko-zabawkarskiej
5. stolarskiej
6. uzdolnień twórczych

Proponujemy także:
wsparcie psychologiczne
muzykoterapię
rehabilitację ruchową
opiekę pielęgniarską
spotkania integracyjne, wycieczki, dyskoteki, kiermasze, wyjścia do kina
teatroterapię
spotkania z duszpasterzem